navštivte kvalitního optika ve své lokalitě
NAŠE VIZE
ODBORNOST
V prodejnách kvalitních očních optiků pracují pracovníci s příslušnou odbornou kvalifikací.

ORIGINALITA
V prodejnách kvalitních očních optiků nabízíme brýlové čočky a kontaktní čočky renomovaných dodavatelů.

KVALIFIKACE
V prodejnách kvalitních očních optiků provádíme měření zraku – optometrii na profesionálním vybavení, s využitím nejnovějších vědeckých poznatků a s garancí správného, pohodlného vidění.
PŘESNOST
V prodejnách kvalitních očních optiků zhotovujeme brýlové zakázky dle závazných a schválených norem společenstva očních optiků a optometristů.

SOLIDNOST
V prodejnách kvalitních očních optiků dbáme na to, aby každá cena byla přesně vykalkulována a tato kalkulace dodržena.

INDIVIDUALITA
V prodejnách kvalitních očních optiků přistupujeme individuálně ke zvládnutí Vaší zrakové pohody za každé situace, ve které se můžete ocitnout.
KOMPETENCE
V prodejnách kvalitních očních optiků se všichni zavazujeme k neustálému vzdělávání a sledování nejnovtějších trendů a poznatků v oční optice.

SPOLEHLIVOST
V prodejnách kvalitních očních optiků se vždy můžete spolehnout na naše zkušenosti, podle kterých vybíráme řešení pro Vás.

DŮVĚRYHODNOST
V prodejnách kvalitních očních optiků si vážíme důvěry, kterou v nás vkládáte a ta je zavazující pro zpracování Vaší zakázky.

Reklamace v oční optice

Reklamace v oční optice

Do jaké míry jste se ve svém spotřebitelském životě s reklamací setkali, nevíme, ale chceme vás provést reklamací v našem oboru.

Oční optika je specifická tím, že do jednoho výrobku spojí:

1. práci lékaře či optometristy, a to dioptrickým stanove- ním hodnot na receptu,
2. práci očního optika, který vybere vhodnou brýlovou obrubu, brýlovou čočku a vyměří správné parametry centrace,
3. práci očního optika nebo optické laboratoře, kde je vše zpracováno dle navržených parametrů,
4. kvalitu brýlových obrub, zobrazovací a povrchovou kvalitu brýlových čoček.

Všechny tyto uvedené skutečnosti specifikují zdravotnický prostředek, na který máte ze zákona záruku. Základní charakteristika je nyní obsažena v Zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a novém Občanském zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.). V těchto zákonech nalezneme například povinnosti prodávajícího a práva kupujícího, co to je nekalá obchodní praktika, co vše musí být uvedeno ve smlouvě o koupi nebo v jakých případech se můžeme obrátit na Českou obchodní inspekci.

Není ale lépe reklamaci předcházet? Jistě ano, a proto bychom se měli nejdříve zamyslet, jaké máme potíže, co od brýlí očekáváme a k jakým aktivitám je budeme potřebovat. Se stanovením osobního profilu a specifikací těch nejvhodnějších brýlových obrub a brýlových čoček vám dokáže zkušený oční optik jistě poradit.

Jestliže jste se již majiteli dobře navržených a vhodně anatomicky upravených brýlí stali, je nezbytně nutné nezapomenout na pravidelný servis. Také návod k použití brýlí není vhodné podceňovat. Ideální je jednou za měsíc svého očního optika o kontrolu a kompletní vyčištění brýlí požádat. Pouze při pravidelných návštěvách lze odhalit skryté výrobní vady, kterých si všimne právě jen oční optik.

Pokud je ale reklamace nevyhnutelná, věřte, že nemrzí jen vás, ale také vašeho očního optika, a že jistě udělá vše pro to, aby byla v co nejkratším možném termínu k vaší spokojenosti vyřešena.

Nyní tedy několik základních bodů z oblasti práva.

• Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace již při předání brýlí do užívání.

• Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při nákupu.

• Pokud chceme ale reklamovat zboží po uplynutí doby půl roku od koupě, je na spotřebiteli prokázat důkazní břemeno.

• Samotné řešení reklamace poté může mít 4 různé podoby:
1. oprava zboží,
2. výměna zboží,
3. odstoupení od smlouvy (vrácení peněz),
4. sleva z ceny zboží.

• Spolu s typem reklamace by si reklamující měl pohlídat, že dostane k reklamaci písemné vyjádření, které by mělo obsahovat:
1. kdy spotřebitel reklamaci uplatnil,
2. co reklamuje,
3. jakým způsobem bude reklamace vyřízena.

• Reklamace by měla být vyřízena do 30 dnů, ode dne podání.

Vzhledem ke specifikám optického výrobku je potřeba rozlišit:
• práci očního lékaře či optometristy, kde je možnost reklamace do 3 měsíců, ale zároveň je vhodné dát najevo včas, že korekce není v pořádku,

• zábrus brýlových čoček je možné reklamovat do 3 měsíců,

• 2 roky je záruka na brýlové obruby a povrchové vrstvy brýlových čoček (tyto záruky mohou být individuálně prodlouženy a na prodloužení mohou být stanoveny specifické podmínky),

• o pozáručních opravách je vhodné se informovat v jednotlivých očních optikách, běžná zvyklost je 3 měsíce.

Aby byly uspokojeny všechny vaše požadavky na brýle, stává se jejich nákup často zásadní investicí.

Je vhodné se informovat i o možném pojištění brýlových čoček a brýlových obrub nad rámec základních záruk. Toto pojištění jistě oceníte, pokud se brýle dostanou do rukou vašich dětí či domácích mazlíčků nebo jsou zapomenuty v letadle nebo jsou vám odcizeny.

Komentáře

Publikováno: 30.10.2017