navštivte kvalitního optika ve své lokalitě
NAŠE VIZE
ODBORNOST
V prodejnách kvalitních očních optiků pracují pracovníci s příslušnou odbornou kvalifikací.

ORIGINALITA
V prodejnách kvalitních očních optiků nabízíme brýlové čočky a kontaktní čočky renomovaných dodavatelů.

KVALIFIKACE
V prodejnách kvalitních očních optiků provádíme měření zraku – optometrii na profesionálním vybavení, s využitím nejnovějších vědeckých poznatků a s garancí správného, pohodlného vidění.
PŘESNOST
V prodejnách kvalitních očních optiků zhotovujeme brýlové zakázky dle závazných a schválených norem společenstva očních optiků a optometristů.

SOLIDNOST
V prodejnách kvalitních očních optiků dbáme na to, aby každá cena byla přesně vykalkulována a tato kalkulace dodržena.

INDIVIDUALITA
V prodejnách kvalitních očních optiků přistupujeme individuálně ke zvládnutí Vaší zrakové pohody za každé situace, ve které se můžete ocitnout.
KOMPETENCE
V prodejnách kvalitních očních optiků se všichni zavazujeme k neustálému vzdělávání a sledování nejnovtějších trendů a poznatků v oční optice.

SPOLEHLIVOST
V prodejnách kvalitních očních optiků se vždy můžete spolehnout na naše zkušenosti, podle kterých vybíráme řešení pro Vás.

DŮVĚRYHODNOST
V prodejnách kvalitních očních optiků si vážíme důvěry, kterou v nás vkládáte a ta je zavazující pro zpracování Vaší zakázky.

Jak včas rozpoznat oční vady a nemoci

Jak včas rozpoznat oční vady a nemoci

Nevidíte ostře do dálky při jízdě autem nebo se vám rozplývají písmenka v novinách při čtení? Bolí vás často hlava, pálí oči, máte pocit sucha nebo písku v očích? Nemáte chuť si po dlouhém dni v práci večer číst? Nemůžete rychle navléknout nit do jehly?

S velkou pravděpodobností je to proto, že na náš zrak je v naší elektronické době kladen velký nápor a my jeho potřeby často opomíjíme, přestože nám slouží 2/3 dne a dodává nám až 85 % informací potřebných k našemu životu. Může to ale také způsobovat oční vada nebo nemoc.

Základním krokem pro to, aby naše oči byly „spokojené“ je pravidelná péče (správná životospráva, pravidelný pohyb, dostatečný odpočinek a spánek, lidé pracující hodně na počítačích mohou využívat různá oční relaxační cvičení a pravidelná střídání pohledových vzdáleností). Mezi tyto základní kroky patří samozřejmě také pravidelné oční prohlídky u vašeho očního specialisty. Pokud se v rodinné anamnéze vyskytují termíny jako např. šedý a zelený zákal, cukrovka, vysoký krevní tlak, makulární degenerace apod. je potřeba zraku věnovat zvýšenou pozornost. V tomto případě je návštěva očního lékaře nezbytná. Vše, co se týká ostrého vidění na jednotlivé vzdálenosti, poradenství pro výběr vhodných brýlových nebo kontaktních čoček s vámi v pohodlí oční optiky probere „váš“ oční optik a optometrista.

A jak včas odhalit, že se „něco“ děje?

U ostrosti vidění je to věc poměrně snadná. Pokud nevidíte při sledování televize ostře, musíte doostřovat obraz mhouřením očí, večer v autě máte pocit diskomfortu vidění, rozmazávají se vám písmena při prezentacích nebo jen nerozeznáváte tváře lidí a to bez ohledu na váš věk, je potřeba navštívit optometristu. Pracujete denně více hodin na počítači a máte „unavené“ oči? Zde je možnost, že máte jen slabou oční vadu a vhodnou brýlovou korekcí se vše upraví. (Existují i speciální brýlové čočky s vrstvou pro odfiltrování škodlivého modrého záření z elektronických obrazovek). Pokud je vám okolo 40 let a máte už „krátké“ ruce na čtení textu, i zde je na místě konzultace u optometristy.

Jestliže správná brýlová korekce nepomůže k optimální zrakové pohodě, je zde bohužel i možnost nějakého vážnějšího očního onemocnění. Mezi nejčastější patří:

Šedý zákal (katarakta), který se vyskytuje především ve vyšším věku, ale jsou známé případy i u mladých lidí a dětí. Při něm dochází k zakalení oční čočky v různém rozsahu a různou intenzitou, pacient má pocit, že se dívá přes zamlžené sklo. Zde není jiná forma léčení než operativní nahrazení zakalené čočky čočkou umělou.

Zelený zákal (glaukom) je onemocnění, při kterém dochází k postupné degeneraci a odumírání zrakového nervu, což se projevuje ztrátou periferního vidění a bez léčby vede až ke slepotě. Přesný mechanismus vzniku glaukomu není ještě zcela přesně znám, ale hlavními příčinami jsou vysoký nitrooční tlak a zhoršené prokrvení zrakového nervu. Při vzniku tohoto onemocnění hraje důležitou roli dědičnost. Glaukom úplně vyléčit nelze, cílem léčby je snížit nitrooční tlak na hodnoty zabraňující dalšímu poškozování zrakového nervu aplikací kapek nebo kombinací několika druhů kapek, v krajním případě mikrochirurgickým zákrokem.

VPDM (Věkem podmíněná makulární degenerace) je onemocnění očí, u kterého výskyt narůstá s věkem a rizikové faktory jsou věk přes 50 let, vysoký krevní tlak, obezita. Častěji se vyskytuje u žen. Při VPMD je postižena makula (žlutá skvrna), která se nachází v centru sítnice a umožňuje ostré centrální vidění. Při časném stádiu onemocnění může mít pacient zamlžené vidění anebo vidí věci zdeformované. Jednoduchým a účinným testem pomocí Amslerovy mřížky zjistíme i drobné deformity (pomůcku obdržíte u očního lékaře). VPDM má často velmi rychlý nástup, a proto včasné odhalení velmi napomůže dalšímu léčení.

Diabetická retinopatie (DR) je označení patologických změn sítnice a jejích cév, které způsobuje trvale zvýšená hladina cukru v krvi (pacienti trpící cukrovkou). Postižení se projevuje vznikem malých výchlipek na cévách sítnice i drobnými krváceními do sítnice, novotvorbou cév, ale i zmnožením vaziva v oku vedoucí až k případné slepotě. Příznaky onemocnění nejsou zpočátku žádné, nemoc probíhá bezbolestně a dlouho bez známek zhoršeného vidění, přestože již mohou být značné změny na sítnici oka. Dobrá metabolická kompenzace cukrovky a stabilizace krevního tlaku jsou základními předpoklady úspěšné léčby. Důležité je s léčbou začít včas, zmírňovat působení známých rizikových faktorů (nadváha, vysoký krevní tlak, kouření a nadměrná konzumace alkoholu) a chodit na pravidelné oční prohlídky.

Bohužel pro nás probíhají všechny tyto oční nemoci bezbolestně, začínají pozvolna a jsou proto často zaměňovány za špatnou ostrost vidění. Většinu z nich je schopen při preventivních prohlídkách odhalit pouze oční lékař.

A PROTO:
Starejte se o svoje oči, choďte pravidelně na preventivní prohlídky k očnímu lékaři, noste brýle přesně vyměřené svým optometristou. Jen tak společně dosáhneme zrakové pohody a zdraví vašich očí.

Komentáře

Publikováno: 30.10.2017