navštivte kvalitního optika ve své lokalitě
NAŠE VIZE
ODBORNOST
V prodejnách kvalitních očních optiků pracují pracovníci s příslušnou odbornou kvalifikací.

ORIGINALITA
V prodejnách kvalitních očních optiků nabízíme brýlové čočky a kontaktní čočky renomovaných dodavatelů.

KVALIFIKACE
V prodejnách kvalitních očních optiků provádíme měření zraku – optometrii na profesionálním vybavení, s využitím nejnovějších vědeckých poznatků a s garancí správného, pohodlného vidění.
PŘESNOST
V prodejnách kvalitních očních optiků zhotovujeme brýlové zakázky dle závazných a schválených norem společenstva očních optiků a optometristů.

SOLIDNOST
V prodejnách kvalitních očních optiků dbáme na to, aby každá cena byla přesně vykalkulována a tato kalkulace dodržena.

INDIVIDUALITA
V prodejnách kvalitních očních optiků přistupujeme individuálně ke zvládnutí Vaší zrakové pohody za každé situace, ve které se můžete ocitnout.
KOMPETENCE
V prodejnách kvalitních očních optiků se všichni zavazujeme k neustálému vzdělávání a sledování nejnovtějších trendů a poznatků v oční optice.

SPOLEHLIVOST
V prodejnách kvalitních očních optiků se vždy můžete spolehnout na naše zkušenosti, podle kterých vybíráme řešení pro Vás.

DŮVĚRYHODNOST
V prodejnách kvalitních očních optiků si vážíme důvěry, kterou v nás vkládáte a ta je zavazující pro zpracování Vaší zakázky.

Děti: Jak poznat případnou oční vadu?

Děti: Jak poznat případnou oční vadu?

Děti jsou v každé rodině tou největší radostí. Přirozeně je jim věnována velká pozornost. Tuto pozornost je vhodné také obrátit na kvalitu jejich zraku. Zrak nás spojuje s 80 % všech denních informací. I přes kvalitní zdravotní péči se stále v praxi vyskytují případy, kdy by se vhodným pozorováním dětí a jejich očí dalo předejít některým i celoživotním následkům. Především rodiče a nejbližší, kteří mají dítě neustále ve své blízkosti, mohou sledovat celou řadu příznaků zhoršeného vidění.

Po narození má kojenec vidění velmi slabé a omezené. Kvalita vidění je přibližně na úrovni 20 % dospělého. Dítě se musí teprve naučit dívat a využívat spolupráci obou očí, správně fixovat předměty, zaostřovat… K tomu potřebuje mít zrak odpovídající kvality. Přibližně při dosažení 4 let je správně vyvinutý zrak na 100 % dospělého. Pokud tomu tak není a není vada včas a správně korigována, dochází k opožděnému vývoji celého dětského organizmu.

Co vše je možno sledovat u vás doma u malých batolat:
– zda dítě šilhá (náhodné šilhání by mělo vymizet
u dětí do 9 měsíců);
– nezvyklé škubání – tikání očí ze strany na stranu
(nystagmus);
– až nápadně velké oči, případně spojené s nažloutlou zorničkou;
– nestejná velikost zornic;
– vysoká citlivost na světlo a jeho rychlé změny;
– neustálé mnutí očí spojené s netypickými grimasami tváře;
– nesprávná fixace předmětu a nadměrné koulení očima.

Pozorujte a hrajte si s batoletem:
V 1. měsíci života můžete zapínat a vypínat baterku vedle hlavičky a můžete sledovat trhavý pohyb směrem k této baterce.

V 4. měsíci života má batole zájem o pestré předměty a hračky ve svém okolí – umístněné před sebe.

V 7. měsíci můžete hrát nejstarší hru na světe KU – KUK. Schovejte dítě za noviny, záclonu… a sledujte jeho reakci, když se znovu objevíte – reakce a fixace na vás.

V 8. měsíci bude dítě dosažitelné předměty strkat do úst.

Ve 12. měsíci si dítě posaďte na 3 m od sebe a kutálejte si s ním míč – sledujte jak dovede míč uchytit.

Při stavbě s kostkami mu střídavě zakrývejte jedno i druhé oko. Pokud se u jednoho brání zakrytí, je to signál rozdílné kvality vidění obou očí.

Dalším velmi těžkým obdobím pro dítě je nástup do školy. Zde jsou oči skutečně základním předpokladem ke zvládnutí všech nových povinností, které škola požaduje. Máte-li doma školáka, věnujte pozornost následujícím pozorováním:
– časté tření očí, mžourání nebo mračení do dálky
nebo do blízka;
– rychlá únava při malování, psaní nebo čtení;
– čtení je pomalé, těkavé a velmi chybné i při opakování;
– písmo je kostrbaté a není možno ho udržet na lince;
– časté nabourání do rohu stolu, skříně, dveří
nebo zakopávání;
– potřeba bližšího sezení u TV;
– vysoká citlivost na světlo;
– zhoršení vidění za soumraku a snížených
světelných podmínek;
– náhlé zhoršení školních výsledků;
– dobrovolné se vyčleňování s kolektivu třídy…

Věnujte vidění vašich dětí patřičnou pozornost. Pokud si nejste jisti, navštivte odborníka. Dětský zrak se po dosažení cca 7 let ustaluje, konzervuje a případné komplikace se po dosažení tohoto věku často nedají již řešit. Praxe ukazuje, že mnoho lidí si v dospělosti postěžuje na své rodiče, že něco opomněli nebo zanedbali. Nebuďte mezi těmito rodiči. Správná korekce zraku a brýle jsou základním předpokladem.

Komentáře

Publikováno: 6.10.2016